Đăng ký học 2 tuần  Marketing Chiêu Sinh Cho Trung Tâm Ngoại Ngữ.

  • Học thực tế khóa học với đầy đủ mọi quyền lợi như học viên chính thức trong 2 tuần đầu.
  • Lớp học bắt đầu từ thứ 2, ngày 12/10. Từ 9h30 ~ 11h30, và thứ 6 cùng giờ.
  • Tự quyết định tiếp tục hay không, không ràng buộc bất kỳ điều kiện gì.

Chúng tôi sẽ gởi Tài khoản ID Zoom cho bạn qua thông tin đăng ký sau:

Copyright 2019 by.