Hệ thống Marketing Chiêu Sinh cho Trung tâm Ngoại ngữ.

Giúp trung tâm khắc phục những điểm :

  • Marketing cho Trung tâm sai hướng do Nhân sự không được đào tạo kiến thức đúng về marketing cho trung tâm.
  • Tỷ lệ chuyển đổi không tối ưu, thậm chí rất thấp do Không có hệ thống Phễu Marketing chiêu sinh.
  • Mất kết nối và tỷ lệ đăng ký tái tục kém do Không có kênh Email marketing tự động chăm sóc khách hàng liên tục.
  • Khách hàng trì hoãn thanh toán, Trung tâm mất cơ hội tăng Doanh thu do Kênh thanh toán không tiện lợi, và không có nhiều lựa chọn.
  • Khách hàng vào website, fb,…và rời đi và tỷ lệ không quay lại rất cao do Không có hệ thống thu thập thông tin.

Thông tin về hệ thống sẽ được gởi chậm nhất 5 phút sau qua Email.

Copyright 2019 by.